the team
 

Mediation Commission Autumn 2013 (Zaragoza) - Autumn 2014 (Cagliari)

Thomas Leszke
Thomas Leszke
AEGEE-Köln
President
 
Claudio Armandi
Claudio Armandi
AEGEE-Napoli
Member
 
Tom Simons
Tom Simons
AEGEE-Enschede
Member
 
Maurits Korse
Maurits Korse
AEGEE-Enschede
Member
 
Diana Tupchiienko
Diana Tupchiienko
AEGEE-Kyïv
Juridical Commission
 
Anna Gots
Anna Gots
AEGEE-Kyïv
CD Observer
 

Past Mediation Commissions


 
 
©AEGEE-Europe Mediation Commission - 2024