the team
 

Mediation Commission Spring 2006 (Warszawa) - Autumn 2006 (Napoli)

Maria Nomikou
Maria Nomikou
AEGEE-Athína
President
 
Karolina Wysocka
Karolina Wysocka
AEGEE-Zielona Gora
Member
 
Wim van Ravesteijn
Wim van Ravesteijn
AEGEE-Enschede
Member
 
Maciej Nowak
Maciej Nowak
AEGEE-Nowy Sacz
Member
 
Alexianne Galea
Alexianne Galea
AEGEE-Valletta
Juridical Commission
 
Asia Piskunowicz
Asia Piskunowicz
AEGEE-Poznan
CD Observer
 

Past Mediation Commissions


 
 
©AEGEE-Europe Mediation Commission - 2024